ÁSZF

ÁSZF

1. A Szolgáltató adatai:

Név: Hotel Helikon Szállodaüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 8360 Keszthely, Mikus Gyula sétány 5.

Adószám: 27518397-2-20

Levelezési cím (üzleti tevékenység helye): 8360 Keszthely, Mikus Gyula sétány 5.

Telefon: +36 30 305 1514

E-mail: info@hotelhelikon.hu

Web: www.hotelhelikon.hu

2. Általános szabályok

2.1. Az „Általános Szerződéses Feltételek” (továbbiakban ÁSZF) szabályozzák a Szolgáltató által üzemeltetett szálláshely (Hotel Helikon **** SUPERIOR, Keszthely) és szolgáltatásainak igénybevételét.

2.2. Egyedi feltételek nem képezik a részét jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások kötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

 

3. Szerződő fél

3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.

3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).

3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

 

4. A Szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

4.1. A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét megrendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

4.2. A Szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. Tehát Szolgáltató írásbeli – legalább e-mail útján történő - visszaigazolása nélkül a foglalás, az érvényes szerződés nem jön létre. Szerződés a Szolgáltató és a szerződő fél között írásban létrejött, a szolgáltatás megrendelésére vonatkozó megállapodás.

4.3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

4.4. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

4.5. Szálláshely-szolgáltatás esetén, ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szálláshelyét (továbbiakban: Szálláshely), a Szolgáltató a Szerződésben kikötött szálláshely-szolgáltatás teljes ellenértékére jogosult a foglaltság függvényében, ellenkező megállapodás hiányában. A meghatározott időtartam lejárta előtt megüresedett Szálláshelyet a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

4.6. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

4.7. A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A szállodában bejelentés nélkül senki sem lakhat.

4.8. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

 

5. A szállodába történő érkezés-elutazás / Check-in – Check-out

5.1. A szobák az érkezés napján 15:00 órától foglalhatók el. A Szolgáltató a szálloda foglaltságának függvényében, külön díjazás ellenében tudja biztosítani a korai érkezés, illetve a késői elutazás lehetőségét.

5.2. A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a Szerződésben meghatározott érkezési napon 18.00 óráig, joga van arra, hogy visszalépjen a Szerződéstől kivéve, ha későbbi érkezési időpont került kikötésre.

5.3. Amennyiben a Vendég előleget fizetett, a szoba (a szobák) legkésőbb a következő nap 12.00 óráig lefoglalva marad (maradnak).

5.4. A szobák az elutazás napján 10.00 óráig (csoportok esetében 10:00 óráig)   állnak a Vendégeink rendelkezésére.

5.5. Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10.30 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

 

6. Árak

6.1. A szálloda mindenkori listaárai (Rack Rate) a szállodai szobában, vagy a szálloda portáján kerülnek kifüggesztésre.

6.2. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott szállodai részlegen (Étterem, Lobby bár, Spa) vannak elhelyezve.

6.3. A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt a szálloda recepcióján.

6.4. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatja. A szálloda aktuális árai a szálloda honlapján (www.hotelhelikon.hu) találhatók.

6.5. Amennyiben a Vendég szállás-helyet foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy a már visszaigazolt áron a Szolgáltató nem változtathat.

6.6. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amit a helyszínen kell megfizetni. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre. Amennyiben a szolgáltató az árait Euróban határozza meg, úgy annak átváltása az MNB napi árfolyamadatai alapján történik.

6.7. A Szolgáltató legjobb ár garanciát alkalmaz. A garancia érvényesítésének alapfeltétele, hogy a szálloda hivatalos weboldalán érvényes visszaigazolt szobafoglalással kell rendelkezni. A kedvezőbb ár ugyanazon foglalási feltételek mellett érvényes, mint a szálloda által visszaigazolt feltételek. Ezen feltételek a következőek:

• Ugyanazon szállodára érvényes

• A foglalásban szereplő érkezési és utazási időpont megegyezik

• Azonos a vendéglétszám és a vendégek kora

• Egyforma a szobatípus és a szobák száma

• Az egyéb megrendelt szolgáltatások mennyisége és tartalma között nincs különbség

Az árgarancia az alábbi ártípusokra nem vonatkozik:

• Nem nyilvános felületen (pl.: clubrendszer, corporate) elérhető árak esetén

• Aukciós weboldalakon elérhető árak esetén

• Bármely partner által adott hűségpontok felhasználása esetén

 

7. Ajánlatok, kedvezmények

7.1. A Szolgáltató ajánlatai – a napi szobaárak kivételével – csak korlátozott mennyiségű szobakapacitással állnak a Vendégek rendelkezésére.

7.2. Az aktuális ajánlatok, kedvezmények, promóciók a szálloda weboldalán kerülnek meghirdetésre.

7.3. A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni szobafoglalásra vonatkoznak, kivéve, ha az ettől való eltérés lehetőségét az adott kedvezmény feltételeiben a Szolgáltató külön feltünteti.

7.4. A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

7.5. A kedvezményes árak mindig a foglaltság függvényében érvényesek.

7.6. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy rendezvények esetén, egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

7.7. Gyermekek részére - a szülőkkel közös szobában történő elhelyezés esetén - az alábbi szállás-étkezés kedvezményeket biztosítjuk:

• 0 – 3 éves korig: 100%

• 3 - 12 éves korig: 50% kedvezmény

• 12 - 18 éves korig: pótágyra vonatkozó díjtétel kerül meghatározásra

7.8. Pótágy elhelyezésére csak bizonyos szobatípusokban van lehetőség.

7.9. Pótágy igényt a szolgáltatóval előzetesen, a foglalással egy időben egyeztetni szükséges.

 

8. Lemondási feltételek

8.1. Amennyiben a szálloda ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a szállás-szolgáltatás kötbérmentes lemondására az érkezés napját megelőző 3. nap 16.00 óráig van lehetőség.

8.2. Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége az érkezési napon helyi idő szerint 18:00 órát követően megszűnik.

8.3. Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon nem érkezik meg, a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű, de legalább egy napi szállásdíjat kötbérként érvényesít. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap déli 12:00 óráig   fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

8.4. A visszaigazolt érkezés napját megelőző 72 órán belüli elállás esetén a kötbér összege egy éjszakai szállás díja, míg a visszaigazolt érkezés napját megelőző 24 órán belüli elállás esetén a kötbér összege a foglalás összegének 50%-a.

8.5 Amennyiben a Szerződő fél gazdálkodó szervezet (ideértve a gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat, önkormányzati intézményeket, állami szervezeteket és azok intézményeit, stb.), az elállás esetén esedékes kötbért akkor is a Szerződő fél/Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni, ha a szállásdíjat egyébként a megrendelő nevében eljáró Vendég viseli közvetlenül.

8.6. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy rendezvények esetén, a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

8.7. Csoportfoglalás esetén a lemondási és módosítási feltételek a következők:

8.7.1. A teljes szobamennyiség kötbérmentes lemondása az érkezést megelőző 60. napig lehetséges.

8.7.2. Az érkezést megelőző 30. napig kötbérmentesen lemondható az eredeti szobablokk 30%-a, míg a fennmaradó szobák lemondási díja a megrendelt szolgáltatások 10%-a

8.7.3. Az érkezést megelőző 16. napig kötbérmentesen lemondható az eredeti szobablokk 15%-a. míg a fennmaradó szobák lemondási díja a megrendelt szolgáltatások 25%-a

8.7.4. Az érkezést megelőző 7. napig kötbérmentesen lemondható az eredeti szobablokk 9%-a. míg a fennmaradó szobák lemondási díja a megrendelt szolgáltatások 50%-a

8.7.5. Az érkezést megelőző 7 napon belül történő lemondás vagy no-show esetén a kötbér a megrendelt szolgáltatások 100%-a.

8.8. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokra a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján nem terjed ki az indokolás nélküli, kötbérmentes 14 napos elállási/felmondási jog. A Szerződő Fél a szolgáltatásokat online foglalás esetén is kizárólag a fenti lemondási feltételek szerint jogosult lemondani.

8.9. Az írásos lemondásnak a megjelölt időpontig a szállodához meg kell érkeznie.

8.10. Amennyiben a vendég a jelzett napon nem érkezik meg, és lemondás nem történt, úgy a Szálloda azt másnap közölni tartozik a Megrendelővel és a szobát - ha a Megrendelő másként nem intézkedik - a megrendelés hátralévő időtartamára kiadhatja.

8.11. Csoportos étkezésnél, illetve rendezvényi étkezésnél létszámmódosítást a szolgáltatást megelőzően 48 órán belül már nem tud elfogadni a Szolgáltató.

8.12. A határidőn túl történt lemondás és a lemondás elmaradása esetén a megrendelt szolgáltatás ital nélküli árának 100 %-a fizetendő lemondási díj címén. Ennek megállapítására figyelembe veendő étkezési időpontok ebéd esetén 11.00 óra, vacsora esetén 17.00 óra, a rendelt szolgáltatás időpontjától függetlenül.

8.13. A kötbérmentes lemondás és előlegfizetés pontos részleteit a visszaigazolás tartalmazza. Amennyiben a foglalás a kötbérmentesen lemondható időszakban kerül lemondásra, a befizetett előleget a Hotel Helikon  4* superior visszautalja, vagy annak összegéről szabadon felhasználható értékutalványt állít ki. Amennyiben foglalása lemondható, a foglalás kötbérmentes időszakban történő visszamondása esetén adminisztrációs díjat számítunk fel, ami a befizetett összeg 7%-a, de min. 10.000,- Ft. A visszautalásra a jogszabályban foglaltak szerint, 14 nap áll rendelkezésünkre. Az összeget az adminisztrációs díjjal csökkentett mértékben utaljuk vissza, melyről számlát állítunk ki.

 

9. Fizetés módja, garancia

9.1. A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel (Forintban, illetve a Szolgáltató által megjelölt valutában), a Szolgáltató által elfogadottként megjelölt bankkártyával, SZÉP- kártyával, illetve külön, írásbeli megállapodás esetén átutalással, illetőleg internetes oldalon keresztüli fizetéssel.

9.2. Átutalás esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés előtt a szálloda bankszámlájára átutalni oly módon, hogy az adott összeget az érkezés napjáig a szálloda bankszámláján jóváírják vagy az átutalást a Vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja.

9.3. A Szolgáltató jogosult a vendég által megrendelt szállodai szolgáltatás igénybevétele előtt, de legkésőbb a vendég érkezésekor fizetési garanciát kérni. A fizetési garancia lehet a vendég bankkártyájával történő elő engedély, illetve a megrendelt szolgáltatás helyszínen történő kiegyenlítése érkezéskor készpénzzel vagy a szálloda által elfogadott készpénz-helyettesítő eszközzel, továbbá a szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtt a megrendelt szolgáltatás értékével egyező összegű banki átutalás a szálloda bankszámlájára. SZÉP kártyával történő fizetés esetén a jogos kártyahasználat érdekében a szálloda kérheti a megrendelt szolgáltatások előre történő fizetését, és a Vendég személyazonosításra alkalmas közokiratának bemutatását.

9.4. A bankkártyás fizetés révén kényelmes és biztonságos fizetésre van lehetőség a Szolgáltató honlapján. A kiválasztott szolgáltatások megrendelése után a vendég a K&H Bank weblapjára kerül átirányításra, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Ehhez a vendégnek a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kell kattintania, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát és lejárati dátumát szükséges megadni. A K&H Bank a VISA Classic, VISA Electron és Eurocard/MasterCard típusú kártyákat fogadja el .

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük vendégeinket, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

Kártyabirtokos részéről felmerült reklamáció esetén a reklamáció benyújtásának módja és feltételei, az áru visszavét jogcímei és lehetőségei, az árucsere módja és feltételei, kártyabirtokos kártalanításának módja és feltételei.

9.5. Online kártyás fizetésre is lehetősége van Széchenyi Pihenőkártya típusú kártyával az OTP, K&H és MKB típusú kártyával egyaránt a 9.4-es pontban szereplő módon.

9.6. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Vendég tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a fizetendő díjakról, illetve a vendégek által bármely jogcímen a Szolgáltató részére kifizetett összegről elektronikus számlát állít ki és azt e-mail útján küldi meg.

9.7. A befizetett / befizetendő összegekről a számla kiállításakor a Szolgáltató az online foglaláskor a megadott, míg az e-mail, illetve telefon útján történő foglalás esetében pedig a foglaló személy által megadott adatokat veszi alapul.

• Az itt megadott adatok (név, cím, szükség esetén adószám is) szerepelnek majd a számla „Vevő” rovatában. A foglalás megtörténte után 1 napon belül a Vendég kérheti a megadott adatok módosítását, ezt követően azonban a módosítás már nem lehetséges.

• A Szolgáltató a végszámlát a foglaláskor megadott adatok alapján állítja ki.

• Foglalásonként csak egy számlát van mód kiállítani foglalásokat nem lehet számlázási célból több részre osztani. Amennyiben két vagy több vendég (vagy cég) nevére külön kiállított számlákat szeretne, úgy mindegyikük részére külön foglalást kell rögzíteni/végezni. Ugyanakkor a foglalásokon végzett későbbi módosításokat (pl. további szolgáltatások vásárlását) külön számlázzuk.

• Ha bármilyen hibát észlel a számlával kapcsolatban, a probléma orvoslása érdekében a Vendég, illetve a számlán vevőként megjelölt személy/cég küldjön elektronikus levelet a következő címre: info@hotelhelikon.hu

Célunk, hogy a jelzett észrevételt a bejelentéstől számított 15 napon belül kezeljük és visszajelezzünk Önnek.

9.8. A Szolgáltatónak lehetőségében áll elektronikus számla kiállítására is. A Szolgáltató által kiállított eredeti elektronikus számla a foglalásban megjelölt személy/cég részére megküldött e-mailhez csatolt PDF-fájl. A vonatkozó magyar jogszabályoknak (jelenleg ez a 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról, a 2000. évi C törvény a számvitelről, valamint a 46/2007. PM rendelet) megfelelően a társaságok jogosultak számláikat elektronikus formában kibocsátani.

Az elektronikus számla egy speciális formátumú fájl, amely tartalmazza a Szolgáltató által kibocsátott hagyományos számla képét egy PDF-dokumentum formájában (amely teljesíti a 2007. évi CXXVII. áfatörvény által előírt magyar számlaformátum követelményeit), valamint (a PDF-fájlon belül) az elektronikus aláírását és időbélyegét a fent hivatkozott magyar jogszabályok előírásainak megfelelően.

Az aláírás a Szolgáltató nevében készül, és el van látva egy e célból szerződött minősített tanúsító intézet által kiadott „minősített tanúsítvánnyal”. Az elektronikus számla minden szükséges információt tartalmaz, amelynek birtokában a számla aláírásához és időbélyegéhez csatolt tanúsítvány érvényessége ellenőrizhető.

Amennyiben a számlát könyvelési bizonylatként használják, úgy a számla befogadója az elektronikus számlát köteles elektronikus formában tárolni (a nyomtatott számlákhoz hasonlóan).

Az elektronikus számla eredetének és hitelességének a megtekintéséhez és ellenőrzéséhez az Adobe Reader 8-as vagy frissebb verziójú programját kell telepíteni a számítógépre.

 

10. A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

10.1. A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha

• 10.1.1. a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt.

• 10.1.2. a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 11.30 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá;

• 10.1.3. a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít

• 10.1.4. a Vendég fertőző betegségben szenved

• 10.1.5. a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig.

10.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis maior” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

 

11. Elhelyezési garancia

11.1. Amennyiben a Szolgáltató szállodája a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

11.2. A Szolgáltató köteles:

• 11.2.1 a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.

• 11.2.2 térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére

• 11.2.3 ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez.

Amennyiben a Szolgáltató a fent írt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

 

12. A Vendég betegsége, halála

12.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

12.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

 

13. A Szerződő fél jogai

13.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

13.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban

13.2.1. szóbeli panaszt tehet, melyet azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Vendég a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

• személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vendégnek átadni köteles,

• telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vendégnek legkésőbb a 30 – azaz harminc - napon belül az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni köteles.

13.2.2. írásbeli panaszt tehet, mely esetben a Szolgáltató a panasz beérkezését követően 30 – azaz harminc - napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.  A vendég az írásbeli panaszát a következőcímre küldheti el:

• e-mailben: info@hotelhelikon.hu

• postai úton: 8360 Keszthely, Mikus Gyula sétány 5.

13.3. Amennyiben a Szolgáltató a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat hibásan teljesíti a Szerződő felet a Ptk. szabályai szerinti kellékszavatossági jogok illetik meg a szolgáltatások jellegének megfelelően.

13.3.1. Ilyen esetben a Szerződő fél a hiba kijavítását vagy a hibás szolgáltatás újbóli teljesítését kérheti a Szolgáltatótól, kivéve, ha az ezek közül a Szerződő fél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

13.3.2. A Szerződő fél jogosult az ár leszállítását kérni vagy a Szerződést felmondani, ha a hiba kijavítását vagy a szolgáltatás újbóli teljesítését a Szolgáltató nem vállalta, azt a Szolgáltató nem tudja teljesíteni, vagy a Szerződő félnek a kijavítás vagy a szolgáltatás újbóli teljesítése már nem áll érdekében.

13.3.3. A Szerződő fél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az áttérés indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

13.3.4. A Szerződő fél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szolgáltatás jellegénél fogva az elutazást követően kijavításra és a szerződés felmondására nincs lehetőség. Fogyasztó esetén a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogok már nem érvényesíthetőek.

13.3.5 Fogyasztó esetén a teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a felismert hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele kivéve, ha ez a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már a Szerződő fél köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is fennállt.

13.3.6 Bármilyen hibából származó pénzvisszautalás adminisztrációs díja 10.000 Ft

 

 

 

 

14. A Szerződő fél kötelezettségei

14.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

14.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.

14.3. A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a szállodába és annak vendéglátó egységeibe.

14.4. A szállodán belüli területen, valamint a teraszokon Vendégeink nyugalma érdekében 22.00 órát követő időszakban hangoskodni tilos, beleértve a szobák belső tereiben történő zavaró hangerejű televíziózást, zenehallgatást, valamint a hallban lévő hangos zenélést, melynek betartásáért a szállodai személyzet felel.

14.5. Abban az esetben, ha a Vendégek élelmiszert vagy italokat behoznak a szállodába, és nyilvános helyiségekben elfogyasztják, a Szolgáltató jogosult arra, hogy ezekért méltányos térítést számlázzon ki (ú.n. "dugópénz" italok esetén). A szálloda vendéglátó ipari egységeiből ételt / italt szállodavendégeknek kivinni tilos.

14.6. A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.

14.7. A szállóvendégek gépjárművei térítésmentesen parkolhatnak a fedetlen, zárt, kamerával megfigyelt de nem őrzött parkolónkban. A parkolóban elhelyezett gépjárművekben és az azokban elhelyezett tárgyakban keletkező bármiféle kárért (ideértve például, de nem kizárólag: a gépkocsi feltörést és a gépkocsiban lévő bármely tárgy eltulajdonítását; a gépjármű ellopását; természeti jelenség okozta károk) a Szolgáltató a felelősségét kizárja. A szálloda a szobákban hagyott értéktárgyakért felelősséget nem vállal, használják a szobákban, vagy a központi recepción elhelyezett értékmegőrzőket.

14.8. A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni. A gépjárművek megengedett sebessége 10 km/óra.

14.9. A szemetet a komplexum területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni. A szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.

14.10. A komplexum területén lévő eszközöket, berendezéseket a szállóvendég kizárólag saját felelősségére, használhatja, a kifüggesztett használati/kezelési útmutatókban leírtak kötelező érvényű betartása mellett.

14.11. A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében a szálloda zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein tilos a dohányzás. A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a szálloda elhelyezte. A szálloda alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a szálloda területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve a szálloda területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére.

14.11.1. Amennyiben bármely vendég vagy a szálloda területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a szálloda üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje.

14.11.2. Amennyiben a vendég bizonyíthatóan megszegi a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségeket, úgy köteles 35.000 Ft díjat fizetni a Szolgáltató részére, melyet Szolgáltató jogosult a vendég szobaszámlájára terhelésként rávezetni és melyet a vendég köteles távozáskor kifizetni.

14.12. Tűz esetén a recepciót kérjük haladéktalanul értesíteni.

14.13. A szobákat és a szálloda közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

14.14. A szállóvendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a szálloda írásos hozzájárulása, továbbá a szállóvendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges.

14.15. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

14.16. A Vendég kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szálloda közös használatú területein (kivéve öltözők, mellékhelyiségek, de beleértve a gépkocsi parkolót és a szállodához közvetlenül tartozó külső területeket) vagyonvédelmi okokból zártláncú kamerarendszert üzemeltet, melynek felvételei a vonatkozó jogszabályi előírások alapján törlésre kerülnek.

14.16. A szállodába állatokat (kutya, macska) az árlistában meghatározott díjtétel ellenében lehet behozni. Vakvezető kutyákat vendégeink díjmentesen hozhatják a szállodába.

 

15. A Szerződő fél kártérítési felelőssége

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

 

16. A Szolgáltató jogai

Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

 

17. A Szolgáltató kötelezettsége

17.1. A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatás sztenderdek szerinti teljesítése

17.2. A Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése

 

18. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

18.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

18.2. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre,

18.2.1. amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható, elháríthatatlan ok miatt következtek be, és nem volt elvárható, hogy ezt a körülményt a Szolgáltató elkerülje, vagy a kárt elhárítsa, vagy

18.2.2. azokat a Vendég maga okozta.

18.3. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

18.4. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a megszálló Vendég dolgainak elveszése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.

18.5. A Szolgáltató a fenti esetekben kártérítés címén megtéríti a Vendég szállodába bevitt dolgaiban keletkezett kárt. A Vendég vagyonában keletkezett egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt a Szolgáltató olyan mértékben köteles megtéríteni, amilyen mértékben a Vendég bizonyítja, hogy a kár, mint a szerződésszegés lehetséges következménye a szerződés megkötésének időpontjában előre látható volt.

18.6. A kártérítés mértéke a fenti esetekben a Szerződés szerinti napi szobaár összegének legfeljebb az ötvenszerese.

18.7. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a megőrzésre átvételt kifejezetten megtagadta, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

 

19. Titoktartás

A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv), és az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (európai általános adatvédelmi rendelet, azaz GDPR) adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek - és amennyiben ezt a Szerződő fél a Szolgáltató tudomására hozta - a Szerződő fél vonatkozó belső szabályainak megfelelően eljárni.

 

20. Vis maior

Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis maior), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

 

21. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

22. Panaszkezelés és vitarendezés

22.1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgytv.”) 17/A §-a értelmében a Szolgáltató tájékoztatja a Vendégeket arról, hogy a panaszügyintézés helye a Szolgáltató 8360 Keszthely, Mikus Gyula sétány 5. alatti székhelye. Az esetleges panaszok benyújthatók elektronikus levélben is az alábbi e-mail címen: info@hotelhelikon.hu

22.2. Fogyasztó esetén az Fgytv. szerint a Vendég a lakhelye/tartózkodási helye/székhelye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha panaszügyének rendezését a Szolgáltatónál írásban megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes a Zala Megyei Békéltető Testület, melynek elérhetőségei: cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24. (Kamarák Háza), telefonszám: +36 92 550 513, zmbekelteto@zmkik.hu. A békéltető testületi eljárás szabályait az Fgytv. 18-37/A. §-ai tartalmazzák.

22.3. Fogyasztó esetén a fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság eljárása kezdeményezhető. A Zala Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztályának elérhetősége: cím: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 24., e-mail cím: fogyasztovedelem.zala@zala.gov.hu, telefonszám: 92/510-530.

 

23. A rendezvények, rendezvény szerződések kapcsán irányadó rendelkezések

23.1. Fogalmak:

• Megrendelő: a Hotelben megrendezésre kerülő rendezvény megrendelője, illetve közvetítője

• Szolgáltató: a jelen ÁSZF 1. pontjában rögzített személy, aki a Megrendelővel írásbeli, szerződést kötött a Rendezvény megtartására vonatkozóan

• Szerződés: Megrendelő és Szolgáltató között, a Rendezvény megtartására vonatkozóan létrejött, írásbeli megállapodás

• Megrendelő és Szolgáltató együttesen: Szerződő Felek

23.2. A szálláshely-szolgáltatás alapcsomag (szobaár éjszakánként) tartalmazza különösen a szállodai szálláshely szolgáltatást, büféasztalos reggelit,   parkolóhelyet és wifi szolgáltatást.

23.3. A Szolgáltató kötelessége a termek takarítása, előkészítése és berendezése, világítás biztosítása, időjárástól függően a helyiség hűtése vagy fűtése.

23.4. Szolgáltató rendezvényen résztvevők számára rendelkezésre álló szabad parkolóhelyeknek megfelelően parkolóhelyet biztosít. Szolgáltató érkezési sorrendnek megfelelően biztosítja szállóvendégei számára díjtalanul az alapcsomag részeként a parkolóban a parkolási lehetőséget.

23.5. Szolgáltató helyszíni segítséget ad a Megrendelő előzetesen megjelölt partnereinek a Rendezvény műszaki feltételeinek biztosításához, úgy, mint helyszín bemutatása, szükség esetén felmérés biztosítása, helyszínrajzok rendelkezésre bocsájtása, elektromos áramhoz való hozzáférés biztosítása, műszaki berendezések számára megfelelő helyszín biztosítása.

23.6. Amennyiben a Megrendelő a Szerződésben rögzített számla kiegyenlítésével késedelembe esik, akkor Ptk. 6: 155. § - ában meghatározottak szerint kerül felszámításra a késedelmi kamat minden késedelemmel érintett naptári nap után.

23.7. Szolgáltató jogosult a Szerződésben foglalt szolgáltatások nyújtását mindaddig megtagadni, ameddig Megrendelő a Szerződésben rögzített bármely fizetési kötelezettségét – különösen előleg – nem vagy nem szerződésszerűen, késedelmesen teljesíti.

23.8. Szolgáltató kijelenti, hogy a Szerződésben rögzített szálláshely szolgáltatás vonatkozásában az alapcsomag tekintetében 5%-os, a nem alapcsomag részeként igénybe vett vendéglátás és rendezvénytermek bérleti díja, valamint egyéb szolgáltatások vonatkozásában 27%-os, illetve 5%-os általános forgalmi adót tartalmazza a szolgáltatások ellenértéke, azaz a Díjak. A Díjak nem tartalmazzák az idegenforgalmi adót, ami 18. életkor fölött fizetendő.

23.9. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jogszabályok változása esetén a mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései szerinti adómértéket építse bele a jelen Szerződés szerinti Díjakba, a Díjakat a Szerződés megkötését követően is, előzetes értesítés mellett egyoldalúan módosítsa.

23.10. Amennyiben a Megrendelő nem tartja megfelelőnek vagy szerződésszerűnek a Szolgáltató teljesítését, akkor a Rendezvény ideje alatt haladéktalanul köteles ezt jelezni a Szolgáltató kapcsolattartója felé. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős. Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a panaszra tekintettel a nem megfelelő teljesítést orvosolja vagy amennyiben annak orvoslására nincs lehetőség, úgy jegyzőkönyvezésre kerüljön Megrendelő észrevétele. Szolgáltató teljesítésével kapcsolatos kifogásokat kizárólag abban az esetben köteles Szolgáltató orvosolni, ha az a felmerülést követően haladéktalanul, de legkésőbb azon a napon a kapcsolattartónál vagy a recepción bejelentésre - ha szükséges jegyzőkönyvezésre – kerül.

23.11. Rendezvény ideje alatt mind a Megrendelő, mind a résztvevők ételt és italt csak a Szolgáltatótól szerezhetnek be a Hotelban való tartózkodás ideje alatt.

23.12. Amennyiben a Megrendelő, illetve a Rendezvényen résztvevők a Szolgáltató előzetes értesítése és írásbeli engedélye nélkül ételt vagy italt visznek be a Hotel területére és ott fogyasztják azt, a Szolgáltató munkatársai felhívják a Megrendelőt/résztvevőket ennek abbahagyására. Amennyiben a Megrendelő, illetve a résztvevők felhívás ellenére sem távolítják el a bevitt ételt vagy italt, illetve folytatják annak fogyasztását, ezt a Hotel a Szerződés megsértésének tekinti és kötbér kiszabását kezdeményezheti.

23.13. A Szerződő Felek bármelyike a szerződés megszegésével a másik félnek okozott kárt köteles megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. A szándékos szerződésszegéssel okozott teljes kárt meg kell téríteni a károsultnak.

23.14. Bármely Szerződő Fél teljes kártérítési felelősséggel a másik Félnek vagy a résztvevőknek jogellenesen okozott károkért, ideértve különösen azokat a károkat, kiadásokat és költségeket, amelyek abból erednek, hogy a Fél vagy annak alkalmazottja, valamelyik résztvevő kárt okozott a másik félnek (különösen: vagyontárgyainak károsodása, eltűnése, megrongálása) ideértve azt is, ha harmadik személy részére kártérítést vagy más kifizetést kellett teljesítenie, vagy ha a másik Fél bármely hatóság határozata alapján kényszerül bírság megfizetésére vagy más szankció teljesítésére. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható.

23.15. Szerződő Felek bármelyike köteles mentesíteni a másik felet minden olyan felelősség alól, amely valamely szabadalom, bejegyzett terv, szerzői jog, kereskedelmi védjegy vagy védett márkanév, vagy bármely más szellemi tulajdon jogtalan használatával vagy harmadik személy jogainak megsértése kapcsán merül fel a Szerződés teljesítésének vonatkozásában. A Rendezvény keretén belül felhasznált bármilyen a szerzői jogról 1999. évi LXXVI. törvény védelme alatt álló alkotás kapcsán előírt kötelezettségeket Megrendelő teljesíti teljes körűen, ilyen kötelezettség vagy az ennek elmulasztásáért való felelősség nem hárítható át a Szolgáltatóra.

23.16. Egyik Szerződő Fél sem felelős a Szerződésben foglalt kötelezettségei megszegéséért, amennyiben arra vis maior következtében került sor. Vis maior bekövetkezése esetén mindkét Szerződő Fél maga viseli az őt ért kárt.

23.17. Megrendelő köteles a 10.000 Ft összeget meghaladó értékű káreseményt haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltató felé.

23.18. A károkozásért való felelősségre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) vonatkozó rendelkezéseit alkalmazzák.

23.19. Amennyiben a Szerződés teljesítését érintő vis maior (pl. háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése) fennállása a 3 – azaz három - hónapos időtartamot meghaladja, vagy az ilyen körülmény miatt a Szerződés teljesítése véglegesen meghiúsul, akkor bármely Szerződő Fél jogosult a jelen Szerződést egyoldalúan, indokolással és azonnali hatállyal írásban megszüntetni.

23.20. Szerződő Felek a Szerződés megszüntetése esetén úgy járnak el, hogy a másik Szerződő Felet vagy saját magukat megóvják bármilyen jellegű kártól. A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Hotel által teljesített szolgáltatásokkal kapcsolatban a Felek kizárólag egybehangzóan, közösen jogosultak döntést hozni, és a szükségessé váló elszámolást lefolytatni.

23.21. A Díjról kiállított számlák (előlegbekérő) pénzneme magyar Forint (HUF) vagy Euro (EUR), a Szerződő Felek közötti elszámolás alapja magyar forint (HUF).

23.22. Bármilyen dekoráció, oktatási anyag kizárólag a Hotellel történő előzetes egyeztetés és a tartalom jóváhagyása után helyezhető el a Hotel termeinek falain. Valamennyi, a Rendezvény lebonyolításához szükséges, berendezést, felszerelést, anyagot kizárólag a személyzeti portán keresztül lehet be- és kiszállítani. A berendezési tárgyak, felszerelések, egyéb ingóságok be- és elszállításáról jegyzőkönyve(ke)t kell felvenni az ingóságok tételes felsorolásával, amelyből mindkét felet megillet egy-egy példány.

23.23. A Hotel kötelezettséget vállal arra, hogy a csomagszoba (a Szállodába érkező vendégek csomagjainak, táskáinak megőrzésére szolgáló helyiség) a Rendezvény ideje alatt a Rendezvényen résztvevők számára díjtalanul rendelkezésre áll.

23.24. Rendezvény zárásakor el kell távolítani a Megrendelő vagy résztvevők által a Hotelba vagy annak területére behozott összes ingóságot (kiállítás, vagy egyéb tárgyat, csomagolóanyagokat is). Amennyiben a Megrendelő nem teljesíti a határidőig e kötelezettségeit, Hotel a Megrendelő költségére az ingóságokat elszállítja vagy tárolja. A Hotel bérleti díjat számíthat fel abban az esetben, ha a tárgyak a teremben maradnak, ahol a Rendezvényt tartották.

23.25. Kereskedelmi célú fényképeket a Hotel helyiségeiben és egész területén (parkot is beleértve) kizárólag Megrendelő jogosult készíteni, kivéve, ha Szerződő Felek a Szerződésben ettől eltérően állapodnak meg.

23.26. Hotel jogosult a Rendezvényről – a Hotel helyiségeiben és hozzátartozó valamennyi területen (park) -, különösen a Rendezvény előkészületeiről, a berendezett helyiségekről, az előkészített és díszített asztalokról, ételekről, a Rendezvényen megjelenítésre kerülő társaság logójáról, védjegyéről illetve Rendezvényen résztvevő személyekről fényképfelvételeket készíteni és azokat saját kezelésében lévő internetes oldalain megjeleníteni. A Rendezvényről készült felvételeken a résztvevő személyekről – ide nem értve a Hotel alkalmazásában álló személyeket - kizárólag olyan felvételek készülnek, melyeken a személyek beazonosíthatatlanok (tömegfelvétel). Megrendelő hozzájárul a fentiekben rögzített felvételek elkészítéséhez és felhasználásához.

23.27. Szállodában megszervezésre kerülő Rendezvénnyel kapcsolatos megjelenések során Megrendelő köteles az általa megjeleníteni kívánt anyagokban a Szállodát Hotel Helikon **** SUPERIOR, Keszthely névvel megjelölni és bármilyen sajtómegjelenés képi és szövegét köteles Megrendelő a megjelenést megelőzően a Hotel előzetes írásbeli jóváhagyását kikérni. A jóváhagyás nélküli jogsértő publikáció súlyos szerződésszegésnek minősül és a Hotel jogosult egyoldalúan rendkívüli felmondással megszüntetni a Szerződést.

 

24. Weboldal

24.1. A Szolgáltató az általa üzemeltetett weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. A weblap látogatása során szabadon és név nélkül biztosított a keresés. A Szolgáltató a név nélküli internetes látogatást kizárólag statisztikai célokra használja fel, internetes megjelenése optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére, a rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű személyes adatot.

24.2. A Szolgáltató a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására.

24.3. Automatikusan gyűjtött információk - A weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie - azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájl - kerül megküldésre a weboldal látogató (a továbbiakban Látogató) számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. A cookie-k felhasználása a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezek a cookie-k csak az adott oldal meglátogatásának tényét és idejét tárolják, semmilyen más információt nem. A külső szolgáltatók ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a látogató korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a Látogató számára külső szolgáltatók partnereinek internetes webhelyein. Külső szolgáltatók cookie-k segítségével, a Látogató weboldalon korábban tett látogatása alapján jelenítik meg a hirdetést a Látogató számára.

A cookie-t a látogató képes törölni a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség. A Látogató a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatja le a Google cookie-jait. A Google cookie-kezeléséről a https://support.google.com/adwords/answer/2549063?hl=hu oldalon olvashat részletesen. A cookie-k használatának letiltása azt eredményezheti, hogy a weboldal látogatásakor a felhasználói élmény kisebb lesz, valamint egyes szolgáltatások teljeskörűen nem vehetők igénybe.

Az Creative Management Kft. és a Google szolgáltatókon kívüli honlapok látogatása során még a következő külső szolgáltatók is elhelyezhetnek cookie-kat a Látogató számítógépén: Addthis, DoubleClick, Facebook, Twitter, YouTube.

24.4. A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

24.5. A Szolgáltató által üzemeltetett weboldalak html kódja web analitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A web analitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a web analitikai szolgáltatásokat az Alphabet Inc. végzi (Székhely: Googleplex, Mountain View, California, U.S.) a Google Analytics szolgáltatás keretében. További információ a cég adatvédelmi irányelveiről: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

 

25. Hírlevél

25.1. A Szolgáltató az általa üzemeltett honlap hírleveleire feliratkozó személyeknek havonta akár több alkalommal is újdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmazó online Hírleveleket és elektronikus direkt marketing üzeneteket (a továbbiakban: Hírlevél) kézbesít.

25.2. A Hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező. A Hírlevélre történő feliratkozással a Felhasználó hozzájárul megadott adatai kezeléséhez. A Szolgáltató az adatokat mindaddig kezeli, ameddig azok törlését az érintett nem kéri.

25.3. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja, illetve a weboldalon is van rá lehetőség.

25.4. A megadott személyes adatok valódiságáért a Felhasználó felel.

25.5. Az adatkezelés biztonsága

25.5.1. A Szolgáltató az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

25.5.2. A Szolgáltató a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

25.5.3. A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

25.5.4. A Szolgáltató harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján.

25.5.5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. A törvényen, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a Felhasználó nem emelhet kifogást.

 

26. Adatvédelmi nyilatkozat

26.1. A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

26.2. Az adatvédelmi nyilatkozat a mindenkori hatályos jogszabályok alapján kerül kialakításra, különös tekintettel

26.2.1. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. törvény);

26.2.2. a az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (európai általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

26.2.3. az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényre;

26.2.4. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre;

26.2.5. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényre.

26.3. A Szolgáltató tevékenysége során a személyes adatok kezelése minden esetben önkéntes hozzájáruláson alapul. A Felhasználók adatait a Szolgáltató az Info. törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját reklámcéljaira használja fel.

26.4. Az adatkezelő által kezelt adatfajtákról további információk az általános adatvédelmi tájékoztatóban találhatóak: www.hotelhelikon.hu

 

27. Az érintettek jogai és jogérvényesítésük

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: H - 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.:9

Telefon: +36 (1) 391 1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

Az adatkezelő adatai, elérhetőségei:

Név: Hotel Helikon Szállodaüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: H 8360 Keszthely, Mikus Gyula sétány 5.

Telefon: +36 30 305 1514

E-mail: info@hotelhelikon.hu

Weboldal: www.hotelhelikon.hu

 

28. Jogi nyilatkozat

28.1. A Szolgáltató weboldalán elérhető szolgáltatások használatával a Felhasználó elfogadja az itt felsorolt feltételeket.

28.2. A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a weboldalon közölt minden információ pontos legyen a feltöltése időpontjában. Ennek ellenére a Szolgáltató sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal felelősséget, illetve szavatosságot a weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül azon bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.

28.3. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért. Az ajánlatok jogilag nem kötelező érvényűek, és semmilyen formában nem jelentenek kötelezettséget a Szolgáltató számára. A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a Felhasználó saját felelőssége.

28.4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

28.5. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, amelyekhez a Szolgáltató weboldala kapcsolódik, vagy amelyekre a weboldal hivatkozik.4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

28.6. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

28.7. A Szolgáltató – a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést. A Szolgáltató az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

28.8. A Szolgáltató weboldala, az azon található minden képi, hang és szöveges tartalom és azok elrendezése, különösen nevek, logók illetve grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok szerzői jogi oltalom alatt állnak.

28.9. A weboldal tartalma egészének, vagy részeinek bármilyen formában felhasználása különösen reprodukálása, átruházása, terjesztése, átdolgozása, vagy tárolása, a személyes használaton túl kizárólag a Szolgáltató kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

28.10. A weboldal teljes tartalma a Szolgáltató tulajdona, illetve rendelkezése alatt áll. A weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Amennyiben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény másként nem rendelkezik, a weboldal egyetlen része sem másolható vagy publikálható a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

28.11. Személyes használat körében a weboldal tartalmának, vagy kivonatainak számítógépen tárolása, illetve kinyomtatása a felhasználó részére megengedett.

28.12. A weboldalra feltöltött vagy Szolgáltatóhoz küldött üzenetek tartalmáért és a benne foglalt információk valóságtartalmáért és pontosságáért egyedül a küldő felel. A weboldal a látogatóknak nyújtott szolgáltatás. A Szolgáltató fenntartja a jogot a weboldal tartalmának indoklás és értesítés nélküli bármely időpontban történő módosítására vagy kiegészítésére.

28.13. A Szolgáltató fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő weboldal-használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Szolgáltató minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

28.14. Amennyiben a hatályos jogszabályok szerint a jogi nyilatkozat bármely feltétele érvénytelennek minősülne, az nem érinti a többi feltétel érvényességét.

Érvényes visszavonásig.

Programok

KESZTHELYFEST: JÚLIUS 5. - JÚLIUS 7. 8360 Keszthely, Fő tér 1.,

Szórakoztató programokkal várjuk a gyermekeket.

Hagyja, hogy magával ragadja a csodálatos táj és barangolja be a Kányaváry-sziget rejtett csodáit.

MEGÉRI ITT FOGLALNI
Legjobb ár garancia
Azonnali visszaigazolás
Aktuális ajánlatok
Nincs foglalási díj